2.2 ล้านคน! กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เผยข้อมูลนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนปี 2562 ของจังหวัดบุรีรัมย์

0

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาเผยข้อมูลนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนปี 2562 ของจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 2,267,080 คน ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.35% ทำให้ จ.บุรีรัมย์ ขยับอันดับของจังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยือนมากขึ้นมาเป็นอันดับที่ 33 (จากอันดับที่ 37 ในปี 2561)

นอกจากนี้ จ.บุรีรัมย์ยังมีรายได้จากการท่องเที่ยว 4,859.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 7.85% ขยับอันดับจังหวัดที่มารายได้จากการท่องเที่ยวขึ้นมาอยู่อันดับที่ 39 (จากอันดับ 41 ในปี 2561)

เรียกได้ว่าการจัดการแข่งขันระดับโลกอย่างงาน MotoGP สามารถนำมาถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการกำหนดนโยบายและแนวทาง การพัฒนาสำหรับการจัด กิจกรรมด้านการกีฬาระดับนานาชาติในประเทศไทย

ขอบคุณข้อมูลจาก : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา