เที่ยวเขื่อนลำปะเทีย@บุรีรัมย์ ชมทุ่งดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง

0

อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย ตั้งอยู่ที่ บ้านหงอนไก่ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในโครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยวได้รับความร่วมมือจากคณะเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ กว่า 25 ประเทศ เข้าร่วมโครงการและร่วมท่องเที่ยวในปี 2561 ที่ผ่านมา

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ดอกไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ดอกไม้, ท้องฟ้า, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ดอกไม้, ท้องฟ้า, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ดอกไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ดอกไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า, ธรรมชาติ และ สถานที่กลางแจ้ง

ภาพจาก ลำปะเทีย19