The T-REX Glass House

0 308
พบกับคาเฟ่สวยๆ ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ
กับกาแฟแก้วโปรดของคุณ ฟิลลล ถ่ายรูปมุมๆหนก็สวย ช่วงเย็นมีค็อกเทล
ด้วยเด้ออ
เปิดเวลา 07.00-21.00 น. เปิดทุกวัน