แท็กการท่องเว็บ

ภัยแล้ง

วิกฤติแล้งรุนแรงทำเกษตรเสียหายแล้วกว่า1.8พันล้านบาท ลามพื้นที่ 23 จว.

สถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน มีประกาศจังหวัดภัยแล้งฉุกเฉิน 23 จังหวัด ดังนี้ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ พะเยา สุโขทัย นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท

พลิกวิกฤตแล้ง! ชาวบ้านบุรีรัมย์สูบน้ำสระจับปลาไปทำอาหาร-ขาย

ชาวนาบุรีรัมย์ พลิกวิกฤตภัยแล้งคุกคาม เร่งสูบน้ำจากสระกลางทุ่งนา ที่ใกล้แห้งขอดจับปลาก่อนขาดน้ำตาย เพื่อนำไปประกอบอาหารบริโภค รับประทานเป็นกับข้าว ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เหลือนำไปขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว วันที่ 19 ก.พ.63

รัฐอนุมัติงบเพิ่ม! 1.2 พันล้านบาท สู้ภัยแล้งบุรีรัมย์และอีก 31 จังหวัด

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลางจำนวน 1,226 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ.2562 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 1.

แล้งหนัก บุรีรัมย์-สุรินทร์เดือดร้อน

หัวหน้าสำนักงาน ปภ.กล่าวว่า ที่ผ่านมามีหลายหมู่บ้าน ตำบลอาทิ ต.หัววัว, ต.เสม็ด ,ต.พระครู อ.เมือง และต.พรสำราญ อ.คูเมือง ทำเรื่องขอสนับสนุนรถสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา