แท็กการท่องเว็บ

ปลดล็อกบุหรี่ไฟฟ้า

ดันปลดล็อกบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย! เชื่ออันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน

(14 ม.ค.) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 65 ผู้แทนกลุ่มลาขาดควันยาสูบ นายอาสา ศาลิคุปต และนายมาริษ กรัณยวัฒน์