แท็กการท่องเว็บ

บุรีรัมยลอยกระทง

ลอยกระทงจังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ของเรา ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยในงานปีนี้ จะมีกิจกรรมน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ ขบวนแห่อันตระการตา 18 ขบวน การประกวดกระทงใหญ่ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และประกวดนางนพมาศ โดยจะจัดขึ้นที่บริเวณ เวทีโดม…