แท็กการท่องเว็บ

ชุมแสง

ทช.เปิด “สะพานท่าสว่าง ชุมแสง” เชื่อม จ.สุรินทร์ – จ.บุรีรัมย์ งบก่อสร้างเกือบ…

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่างได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำชี ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเชื่อมระหว่างบ้านโคกเพชร ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง