เช็คด่วน! พื้นที่เล่นน้ำเมืองบุรีรัมย์ และข้อห้ามสำหรับรถกระบะ

0

เพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นน้ำและอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2560 ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ (Zoning) ในเมืองบุรีรัมย์ดังนี้

เพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นน้ำและอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2560 ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ (Zoning) ในเมืองบุรีรัมย์ดังนี้

 1. บริเวณเขตทางจราจร (พื้นผิวจราจร ทางเดินเท้า เกาะกลางถนน รวมถึงไหล่ทาง 2 ข้างถนน) ถนนสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ช่วงตั้งแต่เวงเวียนพระบรมราชานุสวรีย์ รัชกาลที่ 1 ถึงแยก ภัทรบพิตร ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 2. ช่วงเวลาที่กำหนด ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00-24.00 น.
 3. ห้ามจำหน่าย แจกจ่าย เครื่องดื่มแอกอฮอล์ ในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่กำหนด
 4. ห้ามเล่นสาดน้ำที่รุนแรง เช่นการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ท่อ พีวีซี หรือ การขว้างปาถุงน้ำ น้ำแข็ง
 5. ห้ามเล่นสาดน้ำที่มีสิ่งเจือปน เช่นสารเคมี แป้งสี หรือ ของเหลว
 6. ห้ามลวนลามทางเพศ หรือส่อไปทางอนาจาร
 7. ให้จัดกิจกรรมรื่นเริงอย่างเหมาะสม แต่งกายสุภาพสวยงาม
 8. การใช้รถกระบะบรรทุกน้ำ เพื่อเล่นสงกรานต์ ให้เล่นในเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้ โดยไม่ให้รถเคลื่อนที่ในขณะเล่นน้ำ
 9. รถยนต์ที่มีกระบะท้าย ให้ได้นั่งได้ไม่เกิน 10 คน โดยห้ามนั่งขอบกระบะ และฝาปิดท้ายรถ
 10. ห้ามใช้ความเร็วเกินกำหนด ห้ามแซงในที่คับขัน
 11. สำหรับพื่นที่ริมสระน้ำ ลำน้ำ อ่างเก็บน้ำ ให้ระวังอันตรายจากการจมน้ำ