โปรโมชั่น Chill Out Cafe

0

ลด 5 % เมื่อเช็คอินสถานที่ด้วย Facebook สำหรับอาหาร
เครืองดื่ม 5 แก้ว ฟรี 1 แก้ว
เหล้าปั่น 2 เหยือก แถม 1 เหยือก

โปรโมชั่น:

  • ลด 5 % เมื่อเช็คอินสถานที่ด้วย Facebook  สำหรับอาหาร
  • เครืองดื่ม 5 แก้ว ฟรี 1 แก้ว
  • เหล้าปั่น 2 เหยือก แถม 1 เหยือก

Facebook: https://www.facebook.com/ChillOUt.br/timeline