หินลาดโมเดล! สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร”กองกำลังสุรนารี ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 นำกำลังพลสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

0

กองกำลังสุรนารี ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 นำกำลังพลสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ“หินลาดโมเดล”สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืนโดยบูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าให้การช่วยเหลือสร้างชุมชนและสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจเกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่

กองกำลังสุรนารีร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดยพันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) นำกำลังพลเข้าสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ “หินลาดโมเดล”สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืน โดยร่วมกันบูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อาทิเช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์,นายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์,สพป.บุรีรัมย์เขต 2,หน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรม จุด อำเภอบ้านกรวด, กิ่งกาชาติอำเภอบ้านกรวด,องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด,ผู้นำท้องที่และประชาชนบ้านหินลาด และพระครูภาวนาสารคุณ (หลวงพ่อดำรง สุจิตโต)บ้านปลื้มพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์กลางรวมพลังบุญประชาชนเข้าให้การช่วยเหลือสร้างชุมชนและสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจเกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นการประสานการปฏิบัติในการมีส่วนร่วมของทุกๆหน่วยงานราชการร่วมกับภาครัฐเอกชนร่วมกันบริจาคกำลังทรัพย์เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจสร้างสะพานบุญโดยเน้นชุมชนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยคนภายในชุมชนเป็นต้นแบบของชุมชนและสังคมที่แบ่งปันน้ำใจให้กับครอบครัวนางประนอม ยิ่งมี โดยมีลุกสาว 3 คน คือ น.ส.ณัฐพร อินทพัฒน์ น้องปานดำ อายุ 17 ปี,น.ส.นันทพร อินทพัฒน์ น้องวุ้น อายุ 15 ปี และด.ญ.ปิยนุช เจินชัยภูมิ น้องอ้อม อายุ 11 ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 33 ม.9 บ.หินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

โดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 มอบเงินช่วยเหลือพร้อมทั้งได้นำผลผลิตการเกษตรจากศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาของหน่วยส่งมอบเป็นน้ำใจเล็กๆให้กับน้องๆทั้ง 3 คน ซึ่งปัจจุบันอยู่กันตามลำพังโดยพ่อแม่ได้แยกทางกันเกือบ 10 กว่าปี ส่วนนางประนอมฯผู้เป็นแม่เดินทางไปรับจ้างเป็นคนงานก่อสร้างอยู่กรุงเทพมหานคร _ ฝากทุกๆท่านครับ ท่านใดที่พอจะมีกำลังทรัพย์ เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจ สร้างสะพานบุญเพื่อสะสมเสบียงบุญสมทบเป็นทุนการศึกษาให้น้องทั้ง 3 คน คนละเล็กละน้อยช่วยเหลือสังคมให้เป็นสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจเกิดเป็นพลังกุศลบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อไป หน่วย ฉก.ทพ.26 ขอเป็นสื่อกลางเชื่อมสะพานบุญให้ทุกๆท่านสะสมเสบียงให้น้องๆและครอบครัวนางประนอม ยิ่งมี โดยมีลุกสาว 3 คน

ขอประชาสัมพันธ์หากท่านใดมีต้องการสร้างสะพานบุญช่วยเหลือน้องๆ ทั้ง3คนเพื่อสมทบทุนการศึกษากรุณาโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนทำบุญให้น้อง ชื่อบัญชี นางสาวณัฐพรอินทพัฒน์ ธนาคารออมสินสาขาบ้านกรวด หมายเลขบัญชี 020316368982 ส่วนเงินรับบริจาคมีนายสงคราม แสนรัมย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน อบต.หินลาด ร่วมกับ ส.อ.วสันต์ ขันธ์สุวรรณ รองปลัด อบต.หินลาด (หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บรืหารกองทัพบก รุ่นที่ 26) ร่วมในการควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้และไมมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงใดๆทั้งสิ้น เป็นการบริหารจัดการของคนในชุมชนบริหารจัดการให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สะท้อนให้เห็นว่าคนในชุมชนเป็นด่านแรกในการแบ่งปันน้ำใจให้กันก่อนที่คนนอกพื้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในลำดับต่อไป เป็นการขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ“หินลาดโมเดล”สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืนโดยบูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าให้การช่วยเหลือสร้างชุมชนและสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจเกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่