กำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 จังหวัดบุรีรัมย์

0

การปฏิบัติ ทั้งผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ และคนผ่อนผัน
ให้นำหมายเรียก (แบบ สด.35 ) ฉบับเดิมฯ ไปแก้ไขวันและสถานที่ตรวจเลือก ได้ตั้งแต่ ‬วันที่ ‪26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ หน่วยสัสดีอำเภอ

สอบถามเพิ่มเติมที่ เพจ สำนักงาน สัสดีจังหวัดบุรีรัมย์