ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ 2558

0 729

กำหนดจัดขึ้นทุกวัดในจังหวัด โดยในเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ จัดที่ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ซึ่งช่วงค่ำวันที่ 31 ธ.ค. 2557 พุทธศาสนิกชน ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ไปจนถึงรุ่งเช้าวันที่ 1 ม.ค. 2558

นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใน จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับคณะสงฆ์ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.บุรีรัมย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดโครงการสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ลด ละ เลิกอบายมุข เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 2558 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกัน ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง ด้วยการสมาทานศีล สวดมนต์และเจริญภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สร้างมงคลแก่ชีวิต สังคม และครอบครัว

สำหรับการสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558 จ.บุรีรัมย์ กำหนดจัดขึ้นทุกวัดในจังหวัด โดยในเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ จัดที่ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ซึ่งช่วงค่ำวันที่ 31 ธ.ค. 2557 พุทธศาสนิกชน ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ไปจนถึงรุ่งเช้าวันที่ 1 ม.ค. 2558 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชาในวันขึ้นปีใหม่ 2558

Image by: Geralt

แหล่ง แนวหน้า