ความสามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่ สะพานแห่งความรวมใจของพี่น้องหนองพระองค์

0

สะพานหนองผะองค์ (ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการ) ความยาวของสะพานประมาณ 450-500 เมตร ความกว้าง 1 เมตร 80 ซม. เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ก่อสร้างแล้ว 70% ภูมิปัญญาชาวบ้าน

สะพานหนองพระองค์(ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการ) ความยาวของสะพานประมาณ 450-500 เมตร ความกว้าง 1 เมตร 80 ซม. เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ก่อสร้างแล้ว 70% ภูมิปัญญาชาวบ้าน

DSC04396ได้รวมใจสร้างสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุด โดยคณะสงฆ์วัดบ้านหนองพระองค์ร่วมกับชาวบ้านหนองพระองค์ ต.หนองกระทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานไม้ไผ่ข้ามสระน้ำสาธารณะ เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของชุมชน ได้มาทำบุญ ปล่อยเต่า ปล่อยปลา หรือผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้มาเยี่ยมชม ไม้ที่นำมาสร้างสะพานเป็นไม้ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาค

DSC04350DSC04359DSC04362DSC04366DSC04368DSC04382DSC04388DSC04396DSC04404DSC04435DSC04442DSC04480DSC04484นับว่าเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง เพื่อเปิดช่องทางใหม่ๆ ในการสร้างรายได้โดยการท่องเที่ยว