“ช่อกัญชา”รุ่นแรกเพื่อการแพทย์โคราชได้เก็บแล้ว

0 897

เก็บแล้ว.. ช่อกัญชารุ่นแรกเพื่อการแพทย์ ที่โคราช พร้อมส่งต่อวัตถุดิบกัญชาคุณภาพไป รพ.บุรีรัมย์ ผลิตยาสมุนไพรไทย 9 ตำรับเชิงพาณิชย์

ที่สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ,รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. และ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี ร่วมทำพิธีเก็บช่อดอกกัญชาสายพันธ์ฝอยทองภูผายล รุ่นแรก ตามโครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมตรวจสอบคุณภาพไร้สารตกค้าง ก่อนส่งต่อโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในลักษณะผลิตภัณฑ์กัญชาแห้งทั้งใบ ก้าน และดอก กว่า 100 กิโลกรัม เพื่อใช้ผลิตยาสมุนไพรไทย 9 ตำรับเชิงพาณิชย์

ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งหวังให้โครงการวิจัยการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นคลัสเตอร์วิจัยที่สำคัญ ที่มีส่วนผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ตลอดจน ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในการเป็นแหล่งผลิต แหล่งศึกษาวิจัย และแหล่งสร้างองค์ความรู้ด้านกัญชา รวมถึงพืชสมุนไพรของประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ นับตั้งแต่การพัฒนาสายพันธ์คุณภาพที่ให้ปริมาณสารสำคัญสูง การสกัดกลั่นสารสำคัญ การสร้างมาตรฐานการผลิต การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ การคิดค้นตำหรับยา และผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย พร้อมกับผลักดันให้แผนกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ขับเคลื่อนนำผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์สู่การใช้ประโยชน์เพื่อการบำบัดรักษาโรค นอกจากนี้ ยังเตรียมพัฒนาศึกษาวิจัยสายพันธ์เฮมพ์ ที่ให้สาร CBD สูง เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป

ดูข่าวที่มา