ลอยกระทงจังหวัดบุรีรัมย์

0 1,253

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ของเรา ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยในงานปีนี้ จะมีกิจกรรมน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ ขบวนแห่อันตระการตา 18 ขบวน การประกวดกระทงใหญ่ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และประกวดนางนพมาศ โดยจะจัดขึ้นที่บริเวณ เวทีโดม สวนรมย์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ตราบชั่วลูกหลานของเรา

1601852_10203068554015026_1427944358277216596_o
เดิมเชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทงเริ่มมีมาแต่สมัยสุโขทัย ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง โดยมีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต่เดิมเรียกว่าพิธีจองเปรียง ที่ลอยเทียนประทีป และนางนพมาศได้นำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป แต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่าไม่น่าจะเก่ากว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่1

วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

ในวันลอยกระทง ผู้คนจะพากันทำ “กระทง” จากวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน และนิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วนำไปลอยในสายน้ำ (ในพื้นที่ติดทะเล ก็นิยมลอยกระทงริมฝั่งทะเล) เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทง เป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วย

ภาคอีสาน ในอดีตมีการเรียกประเพณีลอยกระทงในภาคอีสานว่า สิบสองเพ็ง หมายถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองซึ่งจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ของเรา ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยในงานปีนี้ จะมีกิจกรรมน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ ขบวนแห่อันตระการตา 18 ขบวน การประกวดกระทงใหญ่ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และประกวดนางนพมาศ โดยจะจัดขึ้นที่บริเวณ เวทีโดม สวนรมย์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ตราบชั่วลูกหลานของเรา

[mappress mapid=”15″]

ข้อมูลเพิ่มเติม: Wiki