บุรีรัมย์คันดินอ่างซับประดู่เพิ่งทำเสร็จ วันเดียวขาด น้ำทะลักท่วมไร่มัน นาข้าว สวนมะพร้าวเสียหายกว่า 100 ไร่

0

คันดินกั้นอ่างซับประดู่ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ที่ผู้รับเหมาเพิ่งทำเสร็จเพียงวันเดียว ขาดกว้างกว่า 5 เมตร น้ำในอ่างที่เก็บไว้ผลิตประปาช่วงหน้าแล้ง 4 หมู่บ้าน กว่า 1 พันครัวเรือน ไหลทะลักทิ้งจนเกือบแห้ง ซ้ำมวลน้ำจำนวนมากที่ไหลออกจากอ่างยังหลากท่วมไร่มันสำปะหลัง นาข้าว และสวนมะพร้าว เสียหายกว่า 100 ไร่ ทั้งไหลบ่า ถนนพัง วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาย

อ่านข่าวเต็ม