บุรีรัมย์พบป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 2,176 ราย ลุยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันแก่กลุ่มเสี่ยง

0

ที่ปรึกษา รมว.สธ. เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ในช่วงผลัดเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูฝน สภาพอากาศชื้นเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรค ขณะที่บุรีรัมย์พบป่วยไข้หวัดใหญ่ แล้ว 2,176 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

โดยได้ให้ อสม. ออกแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสุขภาพ ในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศชื้น และเป็นช่วงที่มีอากาศแปรปรวน อาจทำให้ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ หรือโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงนี้

ขณะที่ สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 มิ.ย. 2563 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 2,176 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 1,140 ราย เพศชาย 1,036 ราย พบมากสุดในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียนอายุ 0-4 ปี รองลงมาอายุ 5-9 ปี และอายุ 10-14 ปี ส่วนอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อ.ลำปลายมาศ, ละหานทราย, หนองกี่, พุทไธสง และ อ.ชำนิ ตามลำดับ

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/163558