สนามบินบุรีรัมย์ เตรียมขยาย รับเที่ยวบินเพิ่ม-ผู้โดยสารทะลัก

0

กรมท่าอากาศยานแจงทุ่มงบ 1,725 ล้านพัฒนาขยายสนามบินบุรีรัมย์ รองรับผู้โดยสารท้องถิ่นทั่วไทยและเที่ยวบินที่เพิ่มก้าวกระโดด

สนามบินบุรีรัมย์ เตรียมขยายเพิ่มเพื่อรองรับผู้โดยสารในท้องถิ่นทั่วไทยและรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มขยายแบบก้าวกระโดด  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สนามบินได้เติบโตถึง 144% ต่อปี จัดงบ 950 ล้าน และในปี 64 สนามบินได้เพิ่มขีดรับเครื่องใหญ่ที่บินตรงมาจากออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง โดย นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวชี้แจงถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่เสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  และได้มีการตั้งข้อสังเกตในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์ ว่า ทย.ได้จัดทำแผนการพัฒนาท่าอากาศยาน 2 ระยะ

 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีการจัดลำดับความสำคัญ ระยะเวลาการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับปรุงลำดับระยะเวลาในการลงทุนในแผนที่เคยกำหนดไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ โดยจะใช้ 2 หลักการพิจารณา คือ 

  1. เพิ่มขีดความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณผู้โดยสารหรือเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเกินความสามารถจะรองรับได้ 
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดปริมาณผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ทั้งนี้ สนามบินบุรีรัมย์มีสถิติปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โดยปี 2553 มีจำนวน 6,113 คน/ปี และล่าสุดปี 2562 มีผู้โดยสาร 349,440 คน/ปี หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 144% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยสูงสุดของสนามบินที่ ทย.รับผิดชอบ โดยเฉพาะในปี 2560-2562 โตก้าวกระโดด เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬา เช่น ช่วงจัดการแข่งขัน MOTO GP มีผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่ง 720 คน (4 เที่ยวบิน) /ชั่วโมง ขณะที่อาคารที่พักผู้โดยสาร ขาออกรองรับได้ 300 คน (2 เที่ยวบิน)/ชั่วโมง และขาเข้ารองรับได้ 150 คน (1 เที่ยวบิน)/ชั่วโมง

สำหรับแผนพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์นั้นบรรจุอยู่ในปลายแผนการลงทุนระยะที่ 1 ดำเนินงานช่วงปีงบประมาณ 2563-2566 มีระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี มีวงเงินในการลงทุนรวม 1,725 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการจัดสรรงบประมาณ

ที่สัดส่วน 11.8% จากการลงทุนทั้งหมดของแผนพัฒนาท่าอากาศยานระยะที่ 1 ที่มีมูลค่าประมาณ 14,600 ล้านบาท

ในการพัฒนาสนามบินระยะที่ 1 จะดำเนินงานช่วงปีงบประมาณ 2558-2564 โดยสนามบินบุรีรัมย์มีแผนพัฒนาประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ (ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วในปี 2563-2565) สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คน/ชั่วโมง หรือ 2.80 ล้านคน/ปี ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 619 ล้านบาท เปิดให้บริการในปี 2566
  2. โครงการก่อสร้างขยายความยาวทางวิ่งจาก 2,100 เมตร เป็น 2,990 เมตร อาคารคลังสินค้าและลานจอดอากาศยานขนส่งสินค้าและขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2564 จำนวน 950 ล้านบาท เพื่อให้สามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ชนิด B787 หรือ A330 ในการบินพิสัยไกล เพื่อให้สามารถเปิดเส้นทางบินตรงจากออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

แต่อย่างไรก็ตาม สนามบินบุรีรัมย์ถูกวางตำแหน่งยุทธศาสตร์ ให้เป็นศูนย์กลางทางการบินของอีสานใต้ในการเชื่อมการขนส่งทางอากาศกับกลุ่มประเทศ CLMV และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิต สินค้าในแถบอีสานใต้ ออกสู่ตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมเสริมศักยภาพของการเป็นเมืองกีฬาครบวงจร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภาคอีสาน

ที่มา  mgronline