อพท.เร่งพัฒนาวนอุทยานเขากระโดง แหล่งท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก

0

ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.กล่าวว่า ด้วยศักยภาพของวนอุทยานเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ร่วมกับ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและชุมชน พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอารยสถาปัตย์ ได้แก่ ทางเดินลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ทุกสภาพร่างกาย ทุกเพศวัย ได้เข้าถึงและท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ข้อ A8 จึงได้มอบแนวทางให้สำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 หรือ อพท.2 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ เร่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์ และสอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกต่อไป

ที่มา : สยามรัฐ