กปภ.สาขาสตึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว

0

กปภ.สาขาสตึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวไม่ทราบขนาด บริเวณ หน้าวัดโพธิ์ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ  จ.บุรีรัมย์ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อำเภอพุทธไธสง (ทั้งหมด) จ.บุรีรัมย์  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย -จะดำเนินการวันที่ 10 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 -16.00 น. 

กปภ.สาขาสตึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวไม่ทราบขนาด บริเวณ หน้าวัดโพธิ์ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ  จ.บุรีรัมย์  _10/09/63

https://www.pwa.co.th/news/call1662/2020090900000046