บุรีรัมย์ไข้เลือดออกระบาดหนัก ยอดป่วยพุ่ง 1,429 ราย เผยกลุ่มเด็กนักเรียนเสี่ยงสูง

0

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 – 3 ส.ค.2563 ที่ผ่านมา พบมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจังหวัดแล้ว จำนวน 1,429 ราย ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 10 – 14 ปี รองลงมาอายุ 5-9 ปี และอายุ 15-24 ปี ส่วนอำเภอที่มียอดผู้ป่วยสะสมมากที่สุด คือ อ.พุทไธสง 217 ราย, ประโคนชัย 160 ราย, หนองหงส์ 116 ราย, บ้านกรวด 113 ราย และ อ.นางรอง 111 ราย ตามลำดับ

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีแนวโน้มระบาดสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝนทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคแพร่ระบาดสู่คน

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางสาธารณสุขจังหวัด จึงได้กำชับให้สาธารณสุขอำเภอ ทั้ง 23 อำเภอร่วมกับ อสม. ผู้นำชุน ชาวบ้าน ออกรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนได้ช่วยกันกำจัดลูกน้ำ ยุงลายในครัวเรือนของตัวเอง โดยเน้นหลัก 3 เก็บ คือ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก, เก็บขยะ เศษภาชนะที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ และเก็บน้ำ ให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ ส่วนฝาภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ก็ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลาย ที่จะเป็นพาหะนำเชื้อโรคไปแพร่ระบาดสู่คน

หากบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัวคนใด มีอาการป่วยไข้สูง ไอ มีน้ำมูก หน้าแดง และหนาวสั่น ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทันที เพราะหากล่าช้า หรือไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจเกิดอาการช็อคและเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

ขอบคุณ : https://www.thaipost.net/main/detail/73378