แห่ชมความงาม “ปราสาทพนมรุ้ง-เมืองต่ำ” ช่วงหยุดยาวเข้าพรรษา เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

0

ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ หลั่งไหลเที่ยวชมความงดงามพร้อมกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บน “ปราสาทพนมรุ้ง-เมืองต่ำ” อารยธรรมขอมโบราณที่บุรีรัมย์ ช่วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา ขณะเจ้าหน้าที่เข้มมาตรการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด