ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำประชาชนจิตอาสาด้วยการเดินรณรงค์“ฅนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

0

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเดินรณรงค์ “ฅนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จังหวัดบุรีรัมย์ รอบคลองละลมโบราณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ที่กำลังประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

วันนี้ (15 ธ.ค.61) เวลา 07.30 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า 500 คน บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเดินรณรงค์ ในกิจกรรม“ฅนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จังหวัดบุรีรัมย์ รอบคลองละลมโบราณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญ และประโยชน์ของการรักษาลำน้ำ ลำคลอง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสารพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

นอกจากนั้นแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเรา ทำความดีด้วยหัวใจ ได้ร่วมกันเทน้ำหมักชีวภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในลองละลมโบราณ ซึ่งกำลังประสบปัญหาเริ่มมีกลิ่น น้ำมีลักษณะสีเขียว ซึ่งเคยใช้วิธีกำจัดด้วยคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค แล้วไม่ได้ผล ประกอบกับปริมาณน้ำในคลองละลมโบราณปีนี้มีปริมาณน้อย และเป็นคลองปิด ไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำภายนอก ไม่มีน้ำหมุนเวียนจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำเน่าเสีย มีกลิ่นเพิ่มขึ้นหากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

สำหรับคลองละลม มีลักษณะเป็นรูปวงรีซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองบุรีรัมย์มีความกว้างเฉลี่ย 80 เมตร ยาวประมาณ 5,000 เมตร มีพื้นที่รวม 179 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา สภาพปัจจุบันแบ่งเป็น 6 ส่วน หรือ 6 ลูก อยู่ในสมัยทวารวดีมี อายุประมาณ 1,800 ปี เป็นโบราณสถาน ตามประกาศลงวันที่ 4 มิถุนายน 2523 นอกจากนี้คลองละลมยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญแห่งเดียวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อันเป็นแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค การเกษตร การประมง การบริการสาธารณะ เช่น การดับเพลิง การดูแลสวนสาธารณะ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเสริมสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของจังหวัด

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์