บุรีรัมย์แล้งหนัก! ชาวบ้านแห่ขอขุดบาดาล 170 บ่อ

0

ชาวบ้าน-เกษตรกร แห่ยื่นขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล ที่ทสจ.จังหวัดบุรีรัมย์ 170 บ่อ ประกาศภัยแล้งแล้ว 8 อำเภอ ขณะที่ปี 63 ได้รับงบขุดเจาะบ่อบาดาล 146 บ่อ อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ว 8 อำเภอ คือ อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.พลับพลาชัย,  ประโคนชัย, โนนดินแดง, ละหานทราย, หนองหงส์ และ อ.นางรอง มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 47 ตำบล 488 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อนกว่า 31,000 ครัวเรือน นาข้าวได้รับความเสียหายกว่า 35,000 ไร่ เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงแหล่งกักเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ และสระกลางหมู่บ้าน มีสภาพตื้นเขิน แห้งขอด จนไม่สามารถสูบไปผลิตประปาบริการประชาชนได้

จากสภาวะดังกล่าว มีประชาชน และเกษตรกร จากหลายอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ยื่นขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มากถึง 170 บ่อ เพื่อนำน้ำใต้ดินไปใช้ในการอุปโภคในครัวเรือน และปลูกพืชผักสวนครัว หรือพืชอายุสั้น ไว้บริโภคและขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวช่วงหน้าแล้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตตามขั้นตอน

นอกจากชาวบ้านและเกษตรกร จะยื่นขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับใช้ในครัวเรือนแล้ว ในปี 2563 จังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้รับงบประมาณ เป็นงบกองทุนเฉพาะกิจ จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 57 บ่อ และงบฉุกเฉินของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี อีก 89 บ่อ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ในการดำเนินการขุดเจาะ

ที่มาข่าว : Spring News