“บ้านสวัสดี” จ.บุรีรัมย์ ยกชุมชนปลอดขยะ ชนะเลิศระดับประเทศเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

0
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่บ้านสวัสดี หมู่ที่ 3 ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นางรัชนี สาระวิถี พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สำหรับจุดเด่นของหมู่บ้านสวัสดี ตำบลกลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งมีจุดเด่นด้านการบริหารจัดการขยะจากครัวเรือน การบริหารจัดการชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ที่สุด
จนได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ระดับประเทศ ประเภทชุมชนขนาดเล็ก ปี 2561 รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่ง ซึ่งชาวบ้านในชุมชนมีความรู้ เข้าใจ สามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งชุมชนยังเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ การจัดการขยะ คัดแยกขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยหมัก น้ำชีวภาพ ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน การทำเกษตรอินทรีย์ และมีฐานเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนั้นแล้ว ภายในหมู่บ้าน ยังมีกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม จักสาน ทำเสื่อตะไคร้ และหมอนสมุนไพร การอนุรักษ์ควายไทย ตลอดทั้งมีอาหารพื้นถิ่นไว้รอต้อนรับผู้มาเยือน และยังมีสินค้าของชุมชนให้เลือกซื้ออีกด้วย
ด้าน นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า บ้านสวัสดี ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 15 กิโลเมตร เป็นชุมชนเก่าแก่ อพยพมาจากจังหวัดสุรินทร์ มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ภูมิปัญญาเดิมในถิ่นอีสาน
และคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อย่างงดงาม เป็นหมู่บ้านที่สะอาดน่าอยู่ที่สุด จนได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ ขนาดเล็ก ระดับประเทศ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดการดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์