เปิดให้บริการแล้ว! รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โฉมใหม่​ ด้วยเงินบริจาค​ 9.4 ล้าน

0

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ขึ้นอาคาร 114 เตียง ซึ่งเป็นอาคารที่พลิกโฉมเตียงผู้ป่วยให้ดู สะอาด สวยงามและสะดวกสบายต่อผู้ป่วยและญาติมากขึ้น โดยงบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้มาจากโครงการปันน้ำใจและการจัดงานวิ่ง OxyFamilyRun อีกทั้งยังได้มาจากการร่วมมือหน่วยงานต่างๆ

ทางรพ.ได้รับงบประมาณจากงบลงทุนของกระทรวงสาธารณสุขในการก่อสร้างจำนวน 54,440,000 บาท แต่ยังไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ และครุภัณฑ์สนับสนุนต่างๆ จึงได้มีการจัดทำโครงการเพื้อหางบประมาณในการเปิดอาคารเพื้อให้บริการผู้ป่วยขึ้น 

จึงได้จัดทำโครงการปันน้ำใจ ได้รับเงินบริจาคประมาณ 8,000,000 บาท (วันที่ 14 มิถุนายน 2562) โครงการ Oxyfamilyrun (วันที่ 22 ธันวาคม 2562) ได้รับเงินประมาณ 1,400,000 บาท รวมทั้งสิ้นประมาณ 9,400,000 บาท เพื่อนำเงินบริจาคมาจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น

สำหรับอาคารผู้ป่วยในหลังนี้ มี 5 ชั้น แบ่งเป็น ชั้น 1 ผู้ป่วยในชาย ชั้น 2 ผู้ป่วยในหญิง ชั้น 3 ผู้ป่วยเด็ก ชั้น 4-5 ผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 24 ห้อง รวม 114 เตียง

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ภาพ : โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / https://www.nationtv.tv/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง