อยากชวนไปเที่ยวเชิงนิเวศ..ป่าเขาอังคาร

0

มารู้จักเขาอังคารกันก่อน

ป่าเขาอังคารอยู่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอนางรอง และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากภูเขาไฟพนมรุ้งไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ตามเส้น ทางสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ประมาณ 90 กิโลเมตร

เขาอังคารเป็นเนินเขาฐานแผ่กว้าง ประมาณ 12 กิโลเมตรวางตัวทอดยาวในทิศเหนือ-ใต้ ยาวปรมาณ 15 กิโลเมตร คลุมพื้นที่ประมาณ 90 กิโลเมตร มียอดสูงสุดประมาณ 331 เมตรจากระดับน้ำทะเล เนินเขาที่สูง ที่สุดชาวบ้านเรียกว่า “เขาป่าช้า” เพราะเขาใช้เป็นที่ฝังเก็บศพหรือเผาเก็บกระดูกของชาวบ้านบริเวณรอบเนินนี้ เขาป่าช้าอยู่เกือบกึ่งกลางเนินภูเขาไฟ เป็นเนินเขาโดดเดี่ยว ลักษณะสูงชลูดและชันมาก เกิดจากหินหลอมละลาย (Molten Rock) ที่ไหลประทุออกมา เป็นหินหนืดเหนียวข้น และเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อไหลป่าออกมา จากปล่องช่องทะลุ (Volcanicvent) ก็จะแข็งตัวพอกพูนสร้างปากปล่องปะทุสูงขึ้น ไม่มีโอกาสไหลไกลออกไป เรียกเนินเขาที่สูงชันลักษณะเช่นนี้ว่า “Plug dome”

ตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 383 (พ.ศ.2511) ได้ออกพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ได้กำหนดให้ป่าเขาอังคาร ตั้งอยู่ในเขตตำบลตาเป๊ก ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง และตำบลถาวร อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2511

ปัจจุบันเขาอังคารได้อยู่ในเขตตำบลเจริญสุข ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลสะเดา ตำบลถนนหัก ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง และตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 27,000 ไร่

ป่าเขาอังคารเป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ที่สำคัญคือป่าเต็งรัง และเบญจพรรณอื่นๆ บนภูเขาอังคารซึ่งเป็นภูเขาไฟ ที่ดับแล้ว ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนางรอง อำเภอละหานทราย และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อดีตเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีไม้เต็งรัง ไม้เนื้อแข็งอื่นๆ จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีของป่าที่ อุดมสมบูรณ์อีกมากมาย เช่น ผักอีนูน ผักหวาน ดอกกระเจียว และเห็ดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดเพาะ เห็ดโคน ฯลฯ รวมถึงสัตว์ป่า เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์

วัดเขาอังคาร สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนเขาอังคาร

เส้นทางท่องเที่ยวป่าเขาอังคาร ซึ่งมีการบูรณาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-วิถีชุมชน ได้อย่างน่าสนใจ

 

ขอบคุณภาพจากเฟสบุ๊ค ดร. เพชร

ติดตามข้อมูลการท่องเที่ยวเขาอังคารได้ที่ http://khao-angkaan.com