สธ. ไฟเขียวใช้ กัญชา ใน 16 ตำรับยาแผนโบราณ สำหรับการแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต.

0

(26 กรกฎาคม 2563) ไทยพีบีเอส รายงานว่า นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เผยถึงกรณีที่ขณะนี้มีประชาชนสนใจเข้ารับการรักษาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั้ง 291 แห่งทั่วประเทศ กว่า 60,000 ครั้ง

          ดังนั้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและให้ประชาชนได้รักษาด้วยยากัญชาแผนไทยที่ปลอดภัย มีคุณภาพ มาตรฐาน ถูกกฎหมาย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำ ใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ โดยคัดเลือกตำรับที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

          นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปลูกและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ขณะนี้ได้ให้ รพ.สต. ที่มีความพร้อม 152 แห่ง ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ขยายการปลูกพืชกัญชาสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีการนำร่องไปแล้ว 4 แห่ง คือ

          – รพ.สต.คลองม่วง จ.นครราชสีมา

          – รพ.สต.เชียงพิณ จ.อุดรธานี

          – รพ.สต.บ้านนายอเหนือ จ.สกลนคร

          – รพ.สต.บ้านนาปะขอ จ.พัทลุง

          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีแหล่งปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์แผนไทย 6 แห่ง ขณะเดียวกันยังมีแหล่งผลิตตำรับยากัญชา 6 แห่ง คือ

          – โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่

          – กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

          – โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร

          – โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์

          – โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

          – โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม

ขอบคุณข้อมูลจาก
ไทยพีบีเอส
ภาพจาก
https://unsplash.com/s/