ใครถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอรับเงินเยียวยาได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียน

0

17 มิ.ย.63 หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.63 เห็นชอบในหลักการ มาตรการจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 ให้กับผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ” หรือ “บัตรคนจน”  ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการใดๆ ของรัฐบาลในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยจะได้รับเงินเยียวยา  คนละ1,000 บาท

ทั้งนี้  “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”  หรือ “บัตรคนจน”  ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา  มีจำนวน 1,164,222 คน โดยจะได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาท ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม  63 เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000  บาท โดยเงินของเดือน พฤษภาคม จะจ่ายย้อนหลังให้  ซึ่งจะใช้วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,492,666,000 บาท

สำหรับ เงื่อนไขการรับเงินเยียวยา สำหรับผู้ถือ”บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน”  ที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อน และได้รับสิทธิ์แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาผ่านเข้าทาง”บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ทันที