0xTi74N1337x
Linux server1.buriramguru.com 2.6.32-754.35.1.el6.x86_64 #1 SMP Sat Nov 7 12:42:14 UTC 2020 x86_64Your IP : 34.239.152.207


Current Path : /home/buriram1/domains/buriramguru.com/public_html/
Upload File :

Name
Size
Permissions
Options
.quarantine
--
drwxr-xr-x
.tmb
--
drwxr-xr-x
.well-known
--
drwxr-xr-x
ad
--
drwxr-xr-x
avatars
--
drwxr-xr-x
cgi-bin
--
drwxr-xr-x
css
--
drwxr-xr-x
forum.hold
--
drwxr-xr-x
images
--
drwxr-xr-x
meta
--
drwxr-xr-x
suppercachburiram
--
drwxr-xr-x
suppercachburiramlive
--
drwxr-xr-x
test
--
drwxr-xr-x
well-known
--
drwxr-xr-x
wp-admin
--
drwxr-xr-x
wp-content
--
drwxr-xr-x
wp-includes
--
drwxr-xr-x
.htaccess
0.194 KB
-rw-r--r--
admin.php
149.093 KB
-rw-r--r--
index.php
3.409 KB
-rw-r--r--
index1.php
0.413 KB
-rw-r--r--
juwiifwj.php
192.749 KB
-rw-r--r--
license.txt
19.073 KB
-rw-r--r--
logo.gif
3.27 MB
-rw-r--r--
oldindex.php
149.093 KB
-rw-r--r--
readme.html
7.282 KB
-rw-r--r--
robots.txt
0.082 KB
-rw-r--r--
ublmchdh.php
25.034 KB
-rw-r--r--
versions.php
0.091 KB
-rw-r--r--
wp-activate.php
7.105 KB
-rw-r--r--
wp-blog-header.php
0.412 KB
-rw-r--r--
wp-comments-post.php
2.353 KB
-rw-r--r--
wp-config-sample.php
2.837 KB
-rw-r--r--
wp-config.php
3.955 KB
-rw-------
wp-cron.php
5.482 KB
-rw-r--r--
wp-l0gin.php
7.984 KB
-rw-r--r--
wp-links-opml.php
2.502 KB
-rw-r--r--
wp-load.php
3.892 KB
-rw-r--r--
wp-login.php
48.267 KB
-rw-r--r--
wp-mail.php
8.392 KB
-rw-r--r--
wp-settings.php
24.011 KB
-rw-r--r--
wp-signup.php
33.614 KB
-rw-r--r--
wp-trackback.php
4.868 KB
-rw-r--r--
xmlrpc.php
3.229 KB
-rw-r--r--
zzvfeyyb.php
25.034 KB
-rw-r--r--

‘สายเขียว’เฮลั่น! ครม.อนุมัติหลักการ พ.ร.บ.ยาเสพติด’ปลดล็อก’กัญชาเสรี – บุรีรัมย์กูรู เว็บอันดับหนึ่ง ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

‘สายเขียว’เฮลั่น! ครม.อนุมัติหลักการ พ.ร.บ.ยาเสพติด’ปลดล็อก’กัญชาเสรี

0

ครม.อนุมัติหลักการ พรบ.ยาเสพติด เดินหน้าปลดล็อกกัญชาเสรี ขยายวงผู้ป่วย-หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย-เกษตรกร ผลิต จำหน่าย ครอบครอง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามที่นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมที่ใช้เมื่อปี  2562 ฉบับใหม่ที่แก้ไขนี้มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ผู้ป่วยที่ ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอชาวบ้าน ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตด้านเกษตรกรรมและเกษตรกรที่ดำเนินการผลิตภายใต้ความร่วมมือกับผู้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกำหนด  สามารถได้รับใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 หรือกัญชาได้ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนที่ต้องการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค และปัญหาการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดกัญชาทางการแพทย์

ทั้งนี้ กฎหมายเดิม ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการปลดล็อกกัญชานั้น กำหนดให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ขออนุญาต ที่ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้นจึงจะสามารถขออนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกได้  ส่งผลให้การพัฒนาองค์ความรู้และการต่อยอดกัญชาทางการแพทย์อยู่ในวงจำกัด  ขณะที่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน ไม่สามารถขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อนำมาปรุงยาตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมสำหรับคนไข้ได้  โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ไปเมื่อวันที่  5 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันในกฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรักษาและทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง โดยกำหนดให้ กรณีที่มีการยึด หรือริบยาเสพติดให้โทษ เมื่อได้มีการตรวจชนิดและปริมาณแล้วว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ ให้กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ที่กระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย สามารถทำลายหรือนำยาเสพติดดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการเก็บรักษายาเสพติดของกลางไว้เป็นเวลานาน ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและสถานที่เก็บรักษา

ทั้งนี้ หลังจากครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ที่มา: http://glbnews.com/url.html?p=https://www.naewna.com/politic/509637