เริ่มแล้ว !! หักเงินเดือน ข้าราชการ-ลูกจ้าง กว่า 1.6 แสนราย คืนหนี้ กยศ.

0

เริ่มแล้ว !! หักเงินเดือน ข้าราชการ-ลูกจ้าง กว่า 1.6 แสนราย คืนหนี้ กยศ.

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยตรงทุกแห่ง เตรียมดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ ของผู้ที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภายในหน่วยงานของตน ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของแต่ละคนต่อไป โดยจะเริ่มหักเงินเพื่อชำระหนี้ กยศ. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ก.ค.2561 ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้เริ่มเป็นหน่วยงานนำร่อง ในการหักเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งขณะนี้ระบบดังกล่าว มีความพร้อมในการรับข้อมูลลูกหนี้ และสามารถหักเงินเดือนของลูกหนี้ กยศ. จำนวนกว่า 1.6 แสนราย จากส่วนราชการทั้ง 225 แห่งทั่วประเทศ.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก : Kruwandee