กระจ่าง…. เหตุผลที่สร้างสนามบินบุรีรัมย์ ไกลจากตัวเมือง

0

ธันวาคม ปี 2532
จังหวัดเสนอที่ดินบริเวณป่าโคกโจด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 3,750 ไร่ ให้กรมการบินพาณิชย์ (ในขณะนั้น) ก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์และมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

ก่อนอื่นทีมงานขออธิบายประวัติความเป็นมาสนามบินบุรีรัมย์พอสังเขปให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ

อดีต

ปี พ.ศ 2528
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนอให้ก่อสร้างสนามบินบุรีรัมย์ ที่สามารถให้บริการทั้งจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ จังหวัดได้จัดหาที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกเสม็ด และโคกพริก อำเภอกระสัง แต่ปัญหาเรื่องราษฎรและพื้นที่ไม่เพียงพอ

ธันวาคม ปี 2532
จังหวัดเสนอที่ดินบริเวณป่าโคกโจด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 3,750 ไร่ ให้กรมการบินพาณิชย์ (ในขณะนั้น) ก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์และมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

ปี 2536-2539 เริ่มก่อสร้าง ซี่งกรมการบินพาณิชย์ได้จัดสรรงบประมาณปี 2536 เพื่อก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376.20 ล้านบาท รายละเอียดมีดังนี้

  • งานสนาม วงเงิน 214.55 ล้านบาท
  • งานอาคาร วงเงิน 109.80 ล้านบาท
  • เครื่องมือสื่อสารและเครื่องช่วยการเดินอากาศ วงเงิน 51.94 ล้านบาท

แล้วเสร็จเมือประมาณเดือน ตุลาคม 2539 และประกาศเป็นสนามบินอนุญาต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2539

140-ล้านบาท-งบประมาณพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์-ปี-2559-guru3140-ล้านบาท-งบประมาณพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์-ปี-2559-guru4

เหตุผลที่สร้างไกลตัวเมืองก็คือ
เดิมทีจะสร้างที่อำเภอกระสังเพราะจะสามารถให้บริการทั้งจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ แต่ติดปัญหาเรื่องชาวบ้านและพื้นที่ไม่เพียงพอ จากนั้นปี 2532 ทางจังหวัดจึงเสนอที่ดินบริเวณป่าโคกโจด อำเภอสตึก ด้วยเนื้อที่ 3,750 ไร่ และมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ


 

ปัจจุบันสนามบินบุรีรัมย์มีเที่ยวบินไป-กลับ 6 เที่ยว/วัน

วันนี้บุรีรัมย์เดินทางสะดวกง่ายดายกับ สายการบินนกแอร์ และ ไทยแอร์เอเชีย ตารางบินประจำฤดหนาว ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2559

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) Nokair ทำการบินทุกวัน (Daily)

nokair
ภาพประกอบสายการบิน นกแอร์ Credit: Alec Wilson

 

เที่ยวบินที่ DD9602
ออกจากดอนเมือง (Donmueang) เวลา 05.55 น. ถึงบุรีรัมย์ (B
uriram) เวลา 07.00 น.
เที่ยวบินที่ DD9603
ออกจากบุรีรัมย์ (Buriram) เวลา 07.30 น. ถึงดอนเมือง (Donmueang) เวลา 08.35 น.

air asia
ภาพประกอบสายการบิน Thai Air Asia Credit: Simon_sees

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด Thai Air Asia ทำการบินทุกวัน (Daily)
เที่ยวบินที่ FD3520
ออกจากดอนเมือง (Donmueang) เวลา 12.05 น. ถึงบุรีรัมย์ (Buriram) เวลา 12.55 น.
เที่ยวบินที่
FD3521 ออกจากบุรีรัมย์ (Buriram) เวลา 13.40 น. ถึงดอนเมือง (Donmueang) เวลา 14.35 น.
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) Nokair ทำการบินทุกวัน (Daily)

เที่ยวบินที่ DD9608
ออกจากดอนเมือง (Donmueang) เวลา 14.35 น. ถึงบุรีรัมย์ (Buriram) เวลา 15.40 น.
เที่ยวบินที่ DD9609
ออกจากบุรีรัมย์ (Buriram) เวลา 16.25 น. ถึงดอนเมือง (Donmueang) เวลา 17.30 น.

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท สายการบินนแอร์ จำกัด (มหาชน) Nokair
โทร. 044-666721 หรือ 1318 / www.nokair.com

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด Thai Air Asia
โทร. 044-634968 หรือ 02-5159999 / www.airasia.com


[AD] เที่ยวบุรีรัมย์ จองห้องพักโรงแรมกับ ไทดีอินน์
โทรด่วน: 092 705 7667, 090 285 8938
ไลน์ไอดี: tidyinn จองออนไลน์: www.tidyinn.com
“ห้องพักราคาเดียวกับโรงแรม จริงใจไม่บวกราคาเพิ่ม”