มหัศจรรย์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ อ.นางรอง “เสาหินบะซอลต์ภูเขาไฟบุรีรัมย์”

0

เสาหินบะซอลต์ภูเขาไฟบุรีรัมย์ ความสวยงามของผนังหินมีลักษณะคล้ายกับแนวแท่งหิน Gerduberg Cliff ในประเทศไอซ์แลนด์  พิกัดอยู่ที่ หมู่ 12.บ้านโคกมะค่าโหรน ต.สะเดา  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

เสาหินบะซอลต์ เกิดจากโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินอัคนีที่แตกแยกเป็นแท่งยาวคล้ายเสาตั้งเรียงติดต่อขนานกันมีขนาดสม่ำเสมอเป็นรูปทรงเรขาคณิต แต่ละเสามีหน้าตัดเป็นรูปหลายเหลี่ยมโดยทั่วไปมักพบเป็นรูปสี่เหลี่ยมถึงหกเหลี่ยมเกิดจากการแปรสัณฐานเนื่องจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืดหรือลาวาในขณะเย็นตัวจะมีการหดตัวเกิดขึ้นพร้อมกันไปด้วย ทำให้เกิดเป็นรอยแยกรูปเสา

ขอบคุณภาพสวยๆ จาก : Thammaphon Jongram / Mr. Suwit Sportman Cameraman / หมู่12.บ้านโคกมะค่าโหรน อ.นางรอง