Garena กับทิศทางกีฬาอีสปอร์ต ไทยจับมือ 3 พันธมิตรใหญ่ร่วมผนึกกำลังผลักดันสู่ระดับโลก

0 352

หลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ “อีสปอร์ต” ได้รับการรับรองให้เป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการ ล่าสุดได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง ระหว่าง 3 พันธมิตรใหญ่ระหว่างภาครัฐและเอกชนได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนากีฬาอีสปอร์ตอาชีพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน

ซึ่งแต่ละหน่วยงานมาพร้อมทิศทางที่ช่วยกันส่งเสริมให้กีฬาอีสปอร์ตไทยก้าว ขึ้นเป็นฮับอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทำให้นักกีฬาอีสปอร์ตไทยแจ้งเกิดบนเวทีระดับโลก ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอีสปอร์ต วัตถุประสงค์หลักของการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตอาชีพของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ

อีกทั้งยังมุ่งที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอีสปอร์ตแห่งใหม่ในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ รวมถึงเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาอาชีพใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ต พร้อมทั้งสนับสนุนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในประเทศ รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้

อีสปอร์ตในประเทศไทย มีอัตราการเติบโตสูงมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ทำให้จำนวนนักกีฬา อีสปอร์ตมีเพิ่มมากขึ้นในอัตราก้าวกระโดด Newzoo ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2567 มูลค่าของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีแนวโน้มสูงถึง 72 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างอาชีพใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ทั้งอาชีพที่เกี่ยวกับอีสปอร์ตโดยตรงและอาชีพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันกำหนดแนวทางหลักพร้อมตั้งสถาบันปั้นนักกีฬาอาชีพ

เมื่อธุรกิจเกมออนไลน์เติบโตส่งผลให้มีจำนวนผู้เล่นเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอีสปอร์ตในการเป็นกีฬาอาชีพที่ได้รับ การรับรองกับกลุ่มเยาวชนที่สนใจจะเข้ามาสู่เส้นทางสายอาชีพ เพื่อให้ได้รับรู้และเข้าใจถึงการนำความสามารถที่มีมาใช้ให้ถูกต้อง รวมไปถึงผู้ปกครองของเยาวชน เพื่อให้เกิดการสนับสนุน และช่วยกันสอดส่องดูแลเยาวชน

และล่าสุด การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยได้ร่วมมือกับการีนา จัดตั้งสถาบัน SAT Esports Academy เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอีสปอร์ตหน้าใหม่ให้เข้าสู่เส้นทางสายอาชีพตามขั้นตอน

ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตอย่างจริงจัง สำหรับนักกีฬาที่เข้าพัฒนาจะได้รับโอกาสร่วมแข่งขันในรายการที่เป็น Official tournament จากการีนา ตลอดจนได้ฝึกฝนความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ จิตวิทยา สุขภาพ กายภาพ การวางแผน ฯลฯ ซึ่งโอกาสที่ได้เรียนรู้จากทีมงานและโค้ชดีกรีความสามารถระดับประเทศ จะทำให้นักกีฬามีความสามารถเทียบเท่าระดับมืออาชีพ 

จากความร่วมมืออย่างจริงจังของสามพันธมิตรใหญ่และการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและมีระบบระเบียบอย่างชัดเจนเชื่อได้อย่างแน่นอนว่าจะจุดประกายให้กับนักกีฬาอีสปอร์ต และวงการอีสปอร์ตของประเทศไทย ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าของวงการอีสปอร์ตโ ลกได้ในเวลาไม่นานจากนี้ไปอย่างแน่นอน

ที่มาข่าว : 4gamers.com