ประกาศ เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล B10 เป็น “ดีเซล” เริ่ม 1 ต.ค. นี้

0

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ประกาศ เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล B10 เป็น “ดีเซล” เริ่ม 1 ต.ค. นี้  ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กรมฯ จะมีการออกประกาศให้น้ำมันไบโอดีเซล B10 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 10% ในทุกลิตร) เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศ และให้เรียกชื่อว่า น้ำมันดีเซล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป  โดยปั๊มน้ำมันทุกแห่ง จะมีระยะเวลา 4-5 เดือน นับจากนี้ ในการเปลี่ยนป้ายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตู้จ่าย และป้ายโฆษณาต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศ จาก “ดีเซลB10” เป็น “ดีเซล”  ส่วนน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในปัจจุบัน จะต้องเปลี่ยนชื่อเรียก เป็น ดีเซล B7

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สามารถติดตามได้ที่ www.doeb.go.th หรือโทรสาย 02-794-4000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน