เชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอประโคนชัย ประจำปี 2563 ตามวิถี NewNormal 5 -6 กรกฎาคม 2563

0

งานประเพณี แห่เทียนพรรษา อัตลักษณ์ประโคนชัย ประจำปี 2563 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2563 ในแต่ละคุ้มวัด ทั้ง 6 วัด จัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดอีเว้นท์ แบบ New Normal โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม social distancing ต้านภัย covid 19

จัดกลุ่ม อสม เข้าร่วมในการตรวจคัดกรองประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมตามคุ้มวัดต่างๆทั้ง 6 คุ้มวัด โดยมีการคัดกรองหน้าประตูทางเข้าวัด วัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าทุกครั้ง
สามประสานของชุมชน ทั้งบ้าน วัด โรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยจัดทำ/ จัดแสดง ซุ้มเทียนพรรษา/ รถเทียนพรรษา และ ปั้นรูปสัตว์ประจาปี (จัดประกวดออนไลน์)

•ประดับประดาดอกไม้ แสง สี เสียง ให้สวยงามให้เป็นจุดเก็บภาพที่ระลึกได้ สามารถให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สัมผัส เยี่ยมชม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ตลอดทั้งวัน

เส้นทางชมเทียนประโคนชัย
‘’เทียนพรรษา อัตลักษณ์ประโคนชัย สืบสานประเพณี ตามวิถีNewNormal “ 5 – 6 กรกฎาคม 2563

•ท่องเที่ยวชุมชนแนวใหม่ห่างไกลโควิด จัดกิจกรรมนั่งรถ พาชมเทียนพรรษา และร่วมกิจกรรมทั้ง 6 คุ้มวัด ตามแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนที่จัดทำขึ้น เมื่อเข้าชม ในแต่ละคุ้มวัด จะมีจุดประทับตราเข้าชม หากนักท่องเที่ยวเข้าชมครบทั้ง 6 คุ้มวัด จะได้รับแจกของที่ระลึก
Cr. วาดภาพประกอบโดย ช่างเอก วัดแจ้ง

ขอบคุณ : เทียนพรรษาประโคนชัย