จังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าจัดกิจกรรม KhaoKradong Trail “วิ่งตามภูมิประเทศรอบภูเขาไฟกระโดง พร้อมคุมเข้มป้องกันโควิด – 19

0

จังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าจัดกิจกรรม KhaoKradong Trail “วิ่งตามภูมิประเทศรอบภูเขาไฟกระโดง พร้อมคุมเข้มป้องกันโควิด – 19 และความปลอดภัยแก่นักกีฬา แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 นี้

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงานจัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ KhaoKradong Trail ส่งเสริมวิถีกีฬา วิถีเซราะกราวบุรีรัมย์ สู่เมืองกีฬามาตรฐานโลก เพื่อเตรียมความพร้อมให้การกิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อย มีความสะดวกปลอดภัย สร้างความประทับใจแก่นักกีฬา ตลอดทั้งนำมาตราการด้านสาธารณสุขไปตรวจคัดกรองนักกีฬาเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งผู้ที่เข้าบริเวณจัดงานทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อย่างเข้มงวด

ทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดจัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ KhaoKradong Trail ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการพัฒนากีฬาของจังหวัด บุรีรัมย์เมืองกีฬา (Buriram Sports city) ประกอบด้วยการวิ่ง 3 ระยะ ได้แก่ HalfT rail ระยะทาง 21 กิโลเมตร /Mini Trail ระยะทาง 11 กิโลเมตร /Fun Trail ระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งวิ่งจะได้สัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติของ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง หลุมหิน น้ำตก โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ร่วมวิ่งไปพร้อมกับการดูแลนักวิ่งด้วย สำหรับจุดจอดรถ จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดไว้ที่วัดเขากระโดง และบริเวณใกล้เคียง

ส่วนการปฏิบัติตนของนักกีฬา และผู้เข้าร่วมงานจะต้องผ่านการคัดกรอง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เฉพาะนักกีฬาเท่านั้นเมื่อออกจุดปล่อยตัวให้ถอดออกได้ และเมื่อวิ่งสู่เส้นชัยให้สวมหน้ากากอนามัยเช่นเดิม พร้อมรับน้ำดื่ม และเหรียญรางวัลด้วยตัวเอง