เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1”

[td_text_with_title custom_title=”เกี่ยวกับบุรีรัมย์” custom_title_link=”http://www.buriramguru.com”]

บุรีรัมย์ มหานครอีสานใต้เมืองแห่งความรื่นรมณ์ตามชื่อเมือง เมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น นักท่องเที่ยวที่ชื่อชอบกีฬาสปอร์ตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาแข่งรถและที่กีฬาที่ขึ้นชื่อของบุรีรัมย์จะไปอื่นไม่ได้คือ ทีมปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย์ยูในเต็ด ทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย ผนวกกับสนามแข่งรถมาตรฐานโลก ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์เกิต

บุรีรัมย์มากมีไปด้วย ปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทราวดีและที่สำคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์มากคือ หลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐ และปราสาทหินเป็นจำนวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญคือเตาเผา ภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่าเครื่องถ้วยเขมร ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 18 อยู่ทั่วไปหลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณ แล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมาและปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ว่าบุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมือง ๆ หนึ่ง จนถึง พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้ชื่อเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบันนี้ชื่อเมืองบุรีรัมย์ ไม่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและธนบุรีเฉพาะชื่อเมืองอื่น ซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เมืองนางรอง เมืองพุทไธสง และเมืองประโคนชัย พ.ศ. 2319

ข้อมูลจาก www.buriramguru.com[/td_text_with_title]

[td_text_with_title custom_title=”ตราประจำจังหวัด บุรีรัมย์” custom_title_link=”http://www.buriramguru.com” header_text_color=”#dd3333″ title_style=”td_title_style_1″]ตราประจำจังหวัด บุรีรัมย์
รูปเทวดารำและปราสาทหิน
Seal_Buriram

เทวดารำ หมายถึงดินแดนแห่งเทพเจ้าผู้สร้าง ผู้ปราบยุคเข็ญ และผู้ประสาทสุข
ท่ารำ หมายถึงความสำราญชื่นชมยินดี ซึ่งตรงกับพยางค์สุดท้ายของชื่อจังหวัด
ปราสาทหิน คือปราสาทเขาพนมรุ้งซึ่งมีกำแพงล้อมรอบ ภายในท้องพระโรงมีเทวสถาน
[/td_text_with_title]
[td_text_with_title custom_title=”ดอกไม้ประจำจังหวัด บุรีรัมย์” custom_title_link=”http://www.buriramguru.com” header_text_color=”#1e73be” title_style=”td_title_style_1″]ดอกไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ดอกสุพรรณิการ์ หรือดอกฝ้ายคำ

Yellow_Silk_Cotton_(Cochlospermum_religiosum)_flowers_in_Kolkata_W_IMG_4246

ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 7-15 ม. เปลือกเรียบ กิ่งก้านคดงอ ใบเรียงเวียนสลับ ใบเดี่ยว รูปหัวใจ โคนใบเว้าขอบเป็นคลื่น ปลายใบแยกเป็น 5 แฉกแหลม ขอบใบมีขนสั้นนุ่ม ใบแก่ร่วงเปลี่ยนเป็นสีออกแดง ดอกช่อสีเหลืองออกที่ปลายกิ่ง บานทีละดอก กลีบดอกบางมี 5 กลีบ เมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 ซม. เกสรเพศผู้สีเหลืองจำนวนมาก โค้งขนาดไม่เท่ากัน รังไข่มีขน ผลรูปไข่กลับ กว้าง 2.5-3.0 ซม. ยาว 5-7 ซม. เมื่อแก่แตก 3-5 พู ภายในมีเมล็ดรูปไตสีน้ำตาล หุ้มด้วยปุยขาวคล้ายปุยฝ้าย
[/td_text_with_title]

[td_text_with_title custom_title=”คำขวัญประจำจังหวัด บุรีรัมย์” custom_title_link=”http://www.buriramguru.com” header_text_color=”#ba21ed” title_style=”td_title_style_1″]ธงประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ธงพื้นสีม่วง-แสด แบ่งครึ่งตามแนวตั้ง

Provincial_Flag_Buriram
กลางธงมรตาเทพยดาฟ้อนรำหน้าปราสาทหินพนมรุ้ง
คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองปราสาทหิน หมายถึง บุรีรัมย์มีปราสาทหินเขาพนมรุ้ง เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ถิ่นภูเขาไฟ หมายถึง บุรีรัมย์มีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วหลายแห่ง
ผ้าไหมสวย หมายถึง บุรีรัมย์มีการทอผ้าไหมขึ้นชื่อ ที่อำเภอนาโพธิ์
รวยวัฒนธรรม หมายถึง บุรีรัมย์มีเทศกาลงานประเพณีที่รุ่งเรืองมาลหลายปี

อักษรย่อจังหวัด บร.[/td_text_with_title]

[td_block1 category_id=”664″ limit=”5″ header_color=”#bc2ba4″ custom_title=”ข่าวท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์” custom_url=”http://www.buriramguru.com” ajax_pagination=”next_prev”]
[td_text_with_title custom_title=”วีดีโอโปโมทการท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์” custom_title_link=”http://www.buriramguru.com”][td_video_youtube playlist_yt=”IvlO6JeEH6s,PIhaGotDEOM,fNnoRYtysSE,t4tQFDnBHHk,F48-hvjyfx0,iseILDdoMl8″ playlist_auto_play=”0″]