เห็นหน้าครูแล้วอยากกลับไปเรียน รวมครูสวย สอนอยู่ จ.บุรีรัมย์

0 63,500
ครูแพร
สอนภาษาไทย โรงเรียนพระครูพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
ครูโอปอล์สอนสังคม สพป.บร1 บุรีรัมย์
ครูแอม จ.บุรีรัมย์ 
ครูน้ำหวาน สอนนาฏศิลป์ โรงเรียนสะแกพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
ครูเบลล์ ( คนบุรีรัมย์)
สอนที่ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ จ.สระแก้ว
คุณครูน้ำอ้อย สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ สพม.32
ครูมัส สอนวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
ครูเกด เกศรา จีนเกา สอนนาฏศิลป์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ค่ะ
ครูเชอรี่ สอนฟิสิกส์ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ สพม.32
ครูเฟิร์น เอกปฐมวัย จ.บุรีรัมย์
ครูหญิง สอนวิชาภาษาอังกฤษ จ.บุรีรัมย์

ขอขอบคุณภาพจาก : สมาคมครูหน้าตาดี