บร๊ะ ใครๆ ก็ร้องเพลียงเชียร์บุรีรัมย์….(คลิป)

0

มอบแด่พี่น้องเมืองบุรีรัมย์ทุกท่าน เพลงเชียร์บุรีรัมย์ เพลงนี้แต่งและร้องโดย ภาษ สิงห์ไธสง เป็นคนอำเภอพุทไธสง 

เครดิตวีดีโอ ชมรม รักช้างนะนาย เร็คคอร์ด