บุรีรัมย์คว้าเมืองรองที่มีรายได้สูงสุด 4 พันล้าน – ททท.เร่งนำกิจกรรม เพื่อดึงเอกลักษณ์ของเมืองรองมาพัฒนาให้เติบโต

0 6,260

ท่องเที่ยวฯ เผยผลสำรวจเมืองรอง พบในช่วง 8 ปีขยายตัวได้น่าพอใจ โดยบุรีรัมย์คว้าแชมป์รายได้โตเร็วสุด รับทรัพย์ปีเดียวกว่า 4 พันล้านบาท

สำหรับการกระจายรายได้สู่เมืองรอง มีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากรัฐบาลสร้างจุดขาย ด้วยการจัดกิจกรรม ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองเติบโตทุกภูมิภาค โดยปี 2561 เมืองรองมีรายได้ 2.66 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.5% จากการท่องเที่ยวเมืองรองในปี 2560 มีที่มีรายได้ 2.43 แสนล้านบาทเมืองรองที่มีรายได้สูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ บุรีรัมย์ และราชบุรี

จังหวัดที่มีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่มาเยือนมากสุดได้แก่ บุรีรัมย์ มีจำนวนนักท่องเที่ยว 2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 21.02% จากการเติบโตของการเป็นเมืองกีฬา

รายได้ของเมืองรอง แบ่งตามศักยภาพ ดังนี้ กลุ่มที่มีรายได้เติบโตเกิน 15% คือบุรีรัมย์ มีรายได้4,247 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.04% จากปีก่อนหน้า กลุ่มที่มีรายได้เติบโต 10-15% จำนวน 12 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ 21% ของรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง หรือประมาณ 5.6 หมื่นล้านบาท กลุ่มที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 5-10% จำนวน 39 จังหวัด มีรายได้รวมประมาณ 2 แสนล้านบาท

“กระทรวงฯจะหารือกับ ททท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำกิจกรรม เพื่อดึงเอกลักษณ์ของเมืองรองออกมามากขึ้น เพื่อพัฒนาให้เติบโตให้ได้กว่าที่เป็นอยู่”

ข่าวบางส่วนจาก : ข่าวสด