คนบุรีรัมย์ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชิญร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดข้าวสาร ถนนคนเดินเซราะกราว”

0

วันเสาร์ที่ 12 และอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00-21.00 น. ณ บริเวณถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดข้าวสาร ถนนคนเดินเซราะกราว ประชารัฐช่วยชาวนา”

วันเสาร์ที่ 12 และอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00-21.00 น. ณ บริเวณถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อเป็นช่องทางให้เกษตรกรชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำผลผลิตที่แปรรูปมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง โดยเชิญเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ผู้แปรรูปข้าวสารนำข้าวสารมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง

ข้อมูลจาก : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์