บุรีรัมย์ ผุดธารน้ำตกจำลองกว่า 100 เมตร พร้อมเนรมิตรหาดทรายเทียม

0 4,690

เร็วๆ นี้ทางสวน บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์ พร้อมเนรมิตร หาดทรายเทียม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจต่อไป

หากถึงชื่อ “บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์” น้อยคนนักจะไม่รู้จัก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้นับเป็นแหล่งเรียนรู้เชิง เกษตรประณีต เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามคำพ่อสอน ทั้งปลูกพืชผัก ไม้ยืนต้น และไม้ผลแบบผสมผสานกว่า 20 ชนิด บนเนื้อที่ 70 ไร่

บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์
ภายในสวนแห่งนี้ประกอบไปด้วยสวนผักและสวนผลไม้ โดยได้ปลูกพืชผักไม้ยืนต้น และไม้ผลแบบผสมผสานมากกว่า 20 ชนิด อาทิ กล้วยหอมทองพันธุ์กาบดำ มะม่วง มะละกอ กล้วยน้ำว้าปากช่อง  ทุเรียน มันเทศ เมล่อนพันธุ์ไข่ทองคำ พันธุ์หยกเทพ ผักชะอม ดอกสลิด และผักหวาน บนเนื้อที่กว่า 70 ไร่ บริเวณบ้านห้วยมะไฟ ม.9 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

“บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์”  ถึอกำเนิดจาก อดีตข้าราชการครูบุรีรัมย์ นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ อายุ 57 ปี มีความสนใจทำแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ เกษตรประณีต เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามคำพ่อสอน โดยใช้ชื่อ “บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์”  อีกทั้งเร็วๆ นี้ทางสวน บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์ พร้อมเนรมิตร หาดทรายเทียม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจต่อไป

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-1%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-1%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-1%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-9%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-8%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-7%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-6%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-5%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-4%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-3%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-2
บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์
เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดเชิญแวะชมแวะชิมตากสมองได้ตลอด (จันทร์-อาทิตย์ 8.00-18.00)
แฟนเพจ: https://www.facebook.com/BaansuanFruitandGardens/