ครม.เคาะ 900 ล้านจัด ‘โมโตจีพี’ ต่ออีก 5 ปี สร้างเงินหมุนเวียน 3 พันล้าน

0

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า ที่ประชุม ครม.วันที่ 8 ก.ค.2563 เห็นชอบตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เสนอให้ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการโมโตจีพี ประจำปี 2564-2568 (5 ปี) งบผูกพัน 900 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ประเมินว่าจะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไม่ตำกว่า 3,000 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2560 ครม.เห็นชอบอนุมัติงบประมาณในการขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก (โมโตจีพี) ที่ จ.บุรีรัมย์ โดยรัฐบาลจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการขอเป็นเจ้าภาพปีละ 100 ล้านบาท รวมระยะเวลา 3 ปี รวม 300 ล้านบาท (ปี 2561-2563)

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888380