24 มี.ค.ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง คูหาไหน หน่วยอะไร ดูได้ที่นี่

0

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อำนวยความสะดวก สำหรับท่านใด ยังไม่รู้ ไม่ทราบว่า ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2562 วันที่ 24 มีนาคม นี้ ที่ไหน ตรวจสอบได้ทันที แค่พิมพ์หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักได้ที่ 
 https://election.bora.dopa.go.th/Election/cervote/