ปราสาทสายฟ้า ได้ 14 ยอดนักเตะเยาวชน เข้าสู่ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี

0 953

ความเคลื่อนไหวของการเปิดคัดนักเตะเยาวชน ประจำปี 2559 เพื่อเข้าสู่ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี ศูนย์บ่มเพาะนักเตะของ “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

ปราสาทสายฟ้า ได้ 14 ยอดนักเตะเยาวชน เข้าสู่ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี

ความเคลื่อนไหวของการเปิดคัดนักเตะเยาวชน ประจำปี 2559 เพื่อเข้าสู่ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี ศูนย์บ่มเพาะนักเตะของ “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

14 ยอดนักเตะเยาวชนล่าสุดการเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อม ที่แคมป์ฝึกซ้อมบุรีรัมย์ (เขากระโดง) จำนวน 5 วัน ของเด็กทั้ง 56 คน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจาก 3 สนาม ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีนักเตะผ่านการตัดตัวเพื่อเข้าเป็นนักเตะ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี 14 คน จากทั้ง 3 รุ่น

รุ่นอายุ 11 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2550 – 2551) จำนวน 8 คน วชิรวิชญ์ วิเศษชาติ, วัชรพงษ์ โคตรบรรเทา, รัฐพล ขันตีจิตร์, สิทธา ภิญโญดำรงกุล, ภูริวัจน์ ทวีพิมลสัจจะ, เทพพิทักษ์ ศุภนาม, สรกฤช แก้วศรี และเทพนริน กิ่งโรชา

ส่วน รุ่นอายุ 12 – 13 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2548 – 2549) จำนวน 4 คน สงกรานต์ เพ็งแจ่ม, พรรธวัตร เขตชมภู, ภูเบศน์ บุญวิเศษ, เกริกพล เกิดแก้ว และรุ่นอายุ 14 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2547) จำนวน 2 คน ณัฐพัชร์ ศิริสุธรรม และธนากร อินทร์ทับ

โดยนักเตะเยาวชนที่จะเข้า ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องเดินทางมารายงานตัวในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ส่วนนักเตะที่เหลือจะเข้ารายงานตัว ในวันที่ 19 เมษายน 2561