บุรีรัมย์ ติดเชื้อโควิดใหม่ 20 ราย ส่วนใหญ่พบในพื้นที่จังหวัด 13 ราย

0 227

วันนี้ (3 ธ.ค.64) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ (โควิด-19) ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 ถึงวันที่ 2 ธ.ค.2564 ของ จ.บุรีรัมย์ ว่า วันนี้ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 20 ราย โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อพบในพื้นที่จังหวัด 13 ราย ในจำนวนนี้พบมากที่สุดในพื้นที่ อ.เมือง 12 ราย และติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 7 ราย ในจำนวนนี้ติดเชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยง 5 ราย และติดเชื้อมาจากจากจังหวัดเสี่ยง(พบก่อนเข้าสถานกักกันตัว) LQ 2 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเมษายน 17,355 ราย เสียชีวิตสะสม 80 ราย หายป่วยสะสม 17,108 ราย ยังรักษาอยู่ 167 ราย กระจายตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ทั้ง 20 ราย กระจายใน 4 อำเภอ จากทั้งหมด 23 อำเภอ แยกเป็น ผู้ติดเชื้อพบในพื้นที่อำเภอเมือง 15 ราย (ในพื้นที่ 12 ราย), อ.ปะคำ 1 ราย (ในพื้นที่ 1 ราย), อ.นางรอง 2 ราย และ อ.ประโคนชัย 2 ราย

ทั้งนี้ อำเภอที่ไม่พบพบผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่ เป็นระยะมากกว่า 28 วัน มี 5 อำเภอ ได้แก่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, อ.แคนดง, อ.บ้านด่าน, อ.ห้วยราช และ อ.ชำนิ อำเภอที่ไม่พบพบผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่ เป็นระยะมากกว่า 14 วัน มี 8 อำเภอ ได้แก่ อ.นาโพธิ์, อ.พุทไธสง, อ.พลับพลาชัย, อ.หนองหงส์, อ.โนนสุวรรณ, อ.บ้านกรวด, อ.โนนดินแดง และ อ.ประโคนชัย ส่วนอำเภอที่พบผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่ช่วง 8-14 วัน มี 3 อำเภอ ได้แก่ อ.กระสัง, อ.หนองกี่ และ อ.ละหนาทราย ขณะที่อำเภอที่พบผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่ ช่วง 1-7 วัน มี 5 อำเภอ ได้แก่ อ.คูเมือง, อ.สตึก, อ.ลำปลายมาศ, อ.นางรอง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ ขณะเดียวกันมีอำเภอที่พบผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่ วันนี้ มี 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง และ อ.ปะคำ

ส่วนการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม/แดง/ส้ม สะสม 33,569 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทั้งหมด 3,291 ราย แยกเป็นรายใหม่ 5 ราย และรายเก่า 3,286 ราย ขณะที่มีกักตัวที่บ้าน 128 ราย แยกเป็น อ.เมือง 21 ราย, อ.หนองกี่ 3 ราย, อ.หนองหงส์ 2 ราย และ อ.ลำปลายมาศ 102 ราย

ขณะเดียวกัน สถานการณ์เตียง ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์ เตียงทั้งหมด 3,923 เตียง ครองเตียง 166 เตียง เหลือเตียงว่าง 3,757 เตียง แยกเป็น ผู้ป่วยสีแดง ทั้งหมด 27 เตียง ครองเตียง 11 เตียง มีเตียงว่าง 16 เตียง ผู้ป่วยสีเหลือง ทั้งหมด 181 เตียง ครองเตียง 70 เตียง มีเตียงว่าง 111 เตียง และ ผู้ป่วยสีเขียว ทั้งหมด 3,715 เตียง ครองเตียง 85 เตียง เหลือเตียงว่าง 3,630 เตียง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ก็ยังมีมาตรการคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ประชาชนมาฉีดวัคซีน ซึ่งขณะนี้ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แสดงความจำนงลงทะเบียนประสงค์รับวัคซีน จำนวน 1,259,657 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนผ่าน Buriram IC สะสม 1,319,827 คน