กรมการท่องเที่ยว ชวนปล่อยไอเดียสร้างสรรค์ ในกิจกรรม TikTok Challenge

0 585

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชวนประชาชนไม่จำกัดเพศ วัย ร่วมปล่อยของ อวดความคิดสร้างสรรค์ สร้างกระแสการท่องเที่ยวไทยอย่างมีมาตรฐาน ด้วยการเสริมสร้างการรับรู้ให้ทุกคนรู้จัก มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ “ช้างชูงวงเริงร่า” เพียงส่งคลิปสั้น 1 นาที ในแนวคิด “สะดวกสะอาดปลอดภัยไปกับช้างชูงวง” ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 115,000 บาท เปิดรับสมัครส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ เพียง 100 ท่าน ติดตามการรับสมัครได้ที่ FaceBook : thailand tourism standard

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวไทย โดยแนวทางที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การจัดทํามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยได้จัดทํามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวเสร็จสมบูรณ์แล้ว จํานวน 56 มาตรฐาน เช่น มาตรฐานบริการท่องเที่ยว มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เป็นต้น มีสถานที่ หน่วยงาน และสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานมากกว่า 2,000 แห่ง และหนึ่งในมาตรฐานที่มีความสำคัญและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้ นั่นคือ มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่า ซึ่งให้การรับรองแหล่งท่องเที่ยว บริการ และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความครอบคลุมทั้งในด้านของความ สะดวก สะอาด ปลอดภัย การบริการที่ดี ราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่า กรมการท่องเที่ยวจึงได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ และกระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวไทยโดยอาศัยการบอกกล่าวจากนักท่องเที่ยวตัวจริง ซึ่งสอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวของรัฐบาล ภายหลังการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย ภายใต้กิจกรรม TikTok Challenge ด้วยเล็งเห็นว่า ขณะนี้มีสื่อใหม่ ๆ ที่หลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น จึงได้นำเอากระแสความสนใจจากคลิปสั้น ผ่านแอปพลิเคชั่น TikTok  มาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์

 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจไม่จำกัด เพศและวัย ร่วมนำเสนอ Content ไอเดียสร้างสรรค์ ทำอย่างไรให้ทุกคนรู้จัก “มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย” สัญลักษณ์ “ช้างชูงวงเริงร่า” ด้วยการทำคลิป TikTok ความยาวไม่เกิน 1 นาที เข้าร่วมประกวด ภายใต้แนวคิด “สะดวก สะอาด ปลอดภัย ไปกับช้างชูงวง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 115,000 บาท

 

ซึ่งจะเป็นการเปิดกว้างทางความคิด เพียงแค่มีหลักสำคัญ คือ คลิปนี้จะต้องสื่อให้เห็นถึงคอนเซ็ปต์ของสัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่า และถ่ายทอดออกมาได้อย่างครบถ้วน น่าสนใจในเวลาสั้น ๆ เพียง 1 นาที โดยให้เป็นไปตามกติกาในการประกวดอาทิ นำคลิปมามิกซ์กับเพลงช้างชูงวงเริงร่า ซึ่งขับร้องโดย เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ดาวน์โหลดได้จาก link https://www.facebook.com/ThailandTourismStandard/videos/1320978974928658/ โดยต้องมีตราสัญลักษณ์ของ “มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย” สัญลักษณ์ “ช้างชูงวงเริงร่า” และ/หรือ กรมการท่องเที่ยว ปรากฏในคลิป และใส่ hashtag #สะดวกสะอาดปลอดภัยไปกับช้างชูงวง #มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย #ช้างชูงวงเริงร่า #ThailandTourismStandard #กรมการท่องเที่ยว  แชร์คลิปดังกล่าวไปยัง Facebook ส่วนตัว และตั้งค่าเป็นสาธารณะ เป็นต้น

เกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนนผลงานจะพิจารณาจากคะแนนสองส่วน คือ คะแนนจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวด และคะแนนจากผู้ชมผ่านการมีส่วนร่วมของ Facebook Reaction ตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนดไว้ ดังนี้ 1.1 เกณฑ์คะแนนจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวด 50 คะแนน ประกอบด้วย 1) ความถูกต้องของเนื้อหาตามที่กำหนด  20 คะแนน 2) ความถูกต้องของตราสัญลักษณ์ และการใส่Hashtagที่กำหนด 10 คะแนน 3) ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการเล่าเรื่อง ลูกเล่นที่น่าสนใจ 20 คะแนน 1.2 เกณฑ์คะแนนจากความรู้สึกการมีส่วนร่วมของ Facebook Reactions (Like / Love) และการShareคลิป ประกอบด้วย 1) Like = 1 คะแนน  2) Love = 2 คะแนน 3) Share คลิป = 3 คะแนน โดยคลิปที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับแรกจะเป็นคลิปที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ