ไปเลือกตั้งไม่ได้ กรอกข้อมูลออนไลน์ที่นี่!

0 925

กกต. เปิดให้แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 มี.ค. ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ถึง 4 เม.ย.นี้

กรอกข้อมูลออนไลน์

1)เว็บ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

2)แอปฯSmart Vote

ต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21 – 27 มี.ค.64 หรือหลังเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย.64