โควิดวันนี้ เสียชีวิตต่อเนื่องอีก 39 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 3,886 ราย

0

โควิดวันนี้ วันที่ 3 มิ.ย.64 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แจ้งยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 รวม 3,886 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,656 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,230 ราย

หายป่วยกลับบ้าน 3,626 ราย ผู้ป่วยสะสม 140,485 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 39 ราย โดย ศบค.จะแถลงรายละเอียดในเวลา 12.30 น. ต่อไป